Εξειδικευμένες Αγορές

Η εξειδίκευση της IntelliSoft σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, οδήγησε στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθετων αγορών.

Γενικές λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού, δυστυχώς, δε μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις ορισμένων κλάδων που επιζητούν τη διείσδυση στη λεπτομέρεια των δραστηριοτήτων τους. Μόνο η εξειδίκευση και η "καθετοποίηση" λύσεων που προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη μπορούν να δώσουν την πραγματική δύναμη και ώθηση σε μια επιχείρηση, ώστε να υπερέχει σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Η IntelliSoft, μετά από πολλά χρονιά σκληρής δουλειάς, έχει καταφέρει να δώσει λύσεις σε πολλές κάθετες αγορές όπως ο χώρος του αυτοκινήτου,  η Αργυροχρυσοχοΐα, τα καταστήματα Οπτικών, η διαχείρηση διανομών διαιτητικών εδεσμάτων κ.α.