Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Με το Ν.4808/2021 και συγκεκριμένα τα άρθρα από 2 έως 23 κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, όπως υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη της 21ης Ιουνίου 2019. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο θα σέβεται, θα προωθεί και θα υλοποιεί στην πράξη το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία ή παρενόχληση.

IntelliSoft δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι όλο το Στελεχιακό της Δυναμικό αντιμετωπίζεται δίκαια και με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της δέσμευσης είναι η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από παρενόχληση, εκφοβισμό και παράνομες διακρίσεις, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για έναν παραγωγικό και θετικό χώρο εργασίας.

Αυτή η Πολιτική ορίζει τους σχετικούς ορισμούς, τις βασικές αρχές και τη δέσμευση της IntelliSoft να εξαλείψει την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τις παράνομες διακρίσεις εντός των χώρων δραστηριοτήτων της, και περιλαμβάνει εργαζόμενους, πελάτες και επισκέπτες.

Οι παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής θα αντιμετωπίζονται σοβαρά και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Σχετική Νομοθεσία.

Παρενόχληση

Η παρενόχληση είναι ανεπιθύμητη συμπεριφορά που εκφοβίζει, προσβάλλει ή ταπεινώνει ένα άτομο ή ομάδα ανθρώπων, με βάση τη φυλή, το χρώμα , το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία ή άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από οποιαδήποτε Νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Η παρενόχληση (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης), προσδιορίζεται με βάση τη φύση και τις συνέπειες της συμπεριφοράς, όχι με την πρόθεση του εμπνευστή, και συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου ένα λογικό άτομο θα περίμενε ότι η συμπεριφορά ήταν προσβλητική, ταπεινωτική ή εκφοβιστική.

Η παρενόχληση μπορεί να επαναληφθεί ή να είναι ένα άπαξ περιστατικό.

Η παρενόχληση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Λεκτική κακοποίηση ή σχόλια που καταδυναστεύουν ή στερεοτυποποιούν ορισμένες ομάδες,
 • Προσωπικές προσβολές, σχόλια ή υπονοούμενα,
 • Επιθετικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επικοινωνιών, όπως τα Κοινωνικά Δίκτυα και τα e-mails.

Σεξουαλική Παρενόχληση

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που κάνει ένα άτομο να αισθάνεται προσβεβλημένο, ταπεινωμένο και εκφοβισμένο. Ορισμένες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης, της άσεμνης έκθεσης, της καταδίωξης και των άσεμνων επικοινωνιών μπορεί να συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Εκφοβισμός

Ο εκφοβισμός ορίζεται ως η επαναλαμβανόμενη και παράλογη συμπεριφορά που στρέφεται προς ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Αναφέρεται σε συμπεριφορά που είναι θυματοποιητική, ταπεινωτική, εκφοβιστική ή απειλητική. Το αν μια συμπεριφορά είναι παράλογη μπορεί να εξαρτάται από το αν ένα λογικό άτομο μπορεί να δει τη συμπεριφορά ως παράλογη υπό τις περιστάσεις.

Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι φανερός ή κρυφός. Παραδείγματα συμπεριφοράς που μπορεί να θεωρηθούν ως εκφοβιστικά, δημιουργώντας κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, ενδεχομένως περιλαμβάνουν:

 • Σωματική ή λεκτική κακοποίηση,
 • Φωνές, κραυγές ή προσβλητική γλώσσα,
 • Αδικαιολόγητη κριτική ή παράπονα,
 • Ψυχολογική παρενόχληση,
 • Ο σκόπιμος αποκλεισμός ή η απομόνωση εργαζομένων από δραστηριότητες στο χώρο εργασίας,
 • Απόκρυψη πληροφοριών που είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική απόδοση της εργασίας,
 • Επιβολή παράλογων χρονοδιαγραμμάτων και συνεχή αλλαγή προθεσμιών,
 • Άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες ή πόρους, έτσι ώστε να βλάπτεται ένας εργαζόμενος,
 • Διάδοση παραπληροφόρησης ή κακόβουλων φημών,
 • Αλλαγή των εργασιακών ρυθμίσεων, όπως οι άδειες, για σκόπιμη στοχοποίηση ενός συγκεκριμένου εργαζομένου,
 • Υπερβολικό έλεγχο στην εργασία.

Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας

Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών απόψεων και των διαφωνιών, δεν αποτελούν γενικά εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορές και διαφωνίες χωρίς να εμπλέκονται σε επαναλαμβανόμενη, παράλογη συμπεριφορά που δημιουργεί κίνδυνο για την Υγεία και την Ασφάλεια. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί σε σημείο που να γίνει εκφοβισμός στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η σύγκρουση να μην αγνοηθεί και, όπου είναι δυνατόν, να επιλυθεί για να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Διάκριση

Διάκριση συμβαίνει όταν ένα άτομο τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από ένα άλλο άτομο λόγω ορισμένων ιδιοτήτων (άμεση διάκριση) ή όταν μια απαίτηση που είναι ίδια για όλους έχει άδικο αποτέλεσμα σε ορισμένα άτομα λόγω ενός καθορισμένου χαρακτηριστικού (έμμεση διάκριση). Σύμφωνα την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι μεμπτό οι διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων, σε διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής λόγω:

 • Εθνοτικής Ταυτότητας,
 • Χρώματος,
 • Φύλου,
 • Σεξουαλικού προσανατολισμού,
 • Εγκυμοσύνης,
 • Ηλικίας,
 • Σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας,
 • Οικογενειακής κατάστασης,
 • Θρησκείας,
 • Πολιτικού προσανατολισμού,
 • Κοινωνικής προέλευσης.

Όλες οι παραπάνω πράξεις δύνανται να:

 • Δημιουργήσουν ένα εκφοβιστικό εχθρικό, προσβλητικό ή οδυνηρό περιβάλλον εργασίας,
 • Να επηρεάσουν αρνητικά την Υγεία και την απόδοση ενός ατόμου ή ομάδων εργαζομένων,
 • Να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγικότητα,
 • Να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια έμπειρων και ειδικευμένων υπαλλήλων μέσω παραίτησης,
 • Να επηρεάζουν αρνητικά ένα άτομο,
 • Να επηρεάζουν αρνητικά την πρόσληψη ενός ατόμου, το επίπεδο διορισμού, την προαγωγή και τις ευκαιρίες προόδου του,
 • Να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσβαση ή τη συμμετοχή ενός ατόμου σε μια σειρά από ευκαιρίες,
 • Να βλάψουν την εικόνα της Εταιρείας.

Η IntelliSoft αναμένει από όλα τα μέλη του στελεχιακού της δυναμικού να διασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά τους πληροί τα κατάλληλα πρότυπα και συμβάλλει σε έναν παραγωγικό χώρο εργασίας.

Όλα τα μέλη της IntelliSoft έχουν:

 • Δικαίωμα στην εργασία, σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από εκφοβισμό, παρενόχληση, δυσφήμιση και διακρίσεις,
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για εκφοβισμό, παρενόχληση, δυσφήμιση και διακρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία δεν είναι επιπόλαιη ή αβάσιμη.

Αν έχετε υποστεί κάτι από τα παραπάνω, μπορείτε να σκεφτείτε:

 • Απευθείας συνομιλία με το άτομο (μόνο εάν αισθάνεστε ικανοί, ασφαλείς και σίγουροι να το κάνετε). Μπορείτε να μιλήσετε απευθείας με το άτομο που εμπλέκεται και να συμβουλεύσετε ότι η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει,
 • Την αναζήτηση συμβουλών ή/και υποστήριξη. Μπορείτε να μιλήσετε με τον Επόπτη ή τον Διευθυντή σας. Το άτομο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει στην εξερεύνηση των επιλογών επίλυσης,
 • Υποβολή καταγγελίας. Μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία και όλες οι αναφορές και καταγγελίες για παρενόχληση, εκφοβισμό, δυσφήμιση και παράνομες διακρίσεις θα αντιμετωπίζονται σοβαρά και θα αντιμετωπίζονται άμεσα, αμερόληπτα και εμπιστευτικά.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής ενδέχεται να υπόκεινται σε πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τους Νόμους και τους κανονισμούς της IntelliSoft.