Διαχείριση Επαφών

Το Insurance Contact Managers είναι μια σύνθετη και ευέλικτη εφαρμογή, η οποία καλύπτει όλες τις διαχειριστικές ανάγκες (Front Desk και Back Office) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Υποψήφιοι Πελάτες
  • Τηλεφωνικές Επικοινωνίες
  • Ραντεβού
  • Διαθεσιμότητα Συμβούλων
  • Συμβόλαια Πελατών
  • Στατιστικά Στοιχεία MIS
  • Ενοποίηση με Λογιστήριο Γ΄ Κατηγορίας ΚΒΣ
  • Ενοποίηση με Εμπορική Διαχείριση