Πρόγραμμα Διαχείρισης Παρουσιών Υπαλλήλων Δήμων (EasyCheck)


Το πληροφοριακό σύστημα EasyCheck, είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα καταγραφής των παρουσιών των υπαλλήλων σας.

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή  εγκαθιστά ένα σύστημα καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, το οποίο αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό ρολόι καταγραφής παρουσιών προσωπικού για κάθε κτίριο.

Για κάθε υπάλληλο θα διατίθεται ειδική κάρτα που θα ταυτοποιεί τον εκάστοτε εργαζόμενο και θα τη χρησιμοποιεί για την είσοδο και έξοδό του από το χώρο εργασίας του.

Όλα τα ρολόγια μπορεί να είναι συνδεδεμένα μέσω δίκτυου ή μέσω Internet και επικοινωνούν με την εφαρμογή EasyCheck, δίνοντας καθημερινά την πληροφορία που λαμβάνουν από τους Υπαλλήλους (είσοδος – έξοδος). Παρέχονται εκτυπώσεις – ειδικές καταστάσεις ελέγχου του προσωπικού  Παρουσιών, Απουσιών, καθυστερήσεων κλπ

Ενδεικτικά η εφαρμογή περιέχει τις παρακάτω οντότητες εφαρμογής:

 •  Μητρώο Υπαλλήλων Δήμου : περιέχει τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων του Δήμου
 • (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, φωτογραφία, αριθμός κάρτας, Αριθμός Μητρώου κλπ)
 •  Ωράριο / Βάρδιες : ωράριο εργασίας για τον κάθε υπάλληλο
 • Τμήματα Εργασίας : ορισμός ομάδων εργασίας
 • Καταγραφή Παρουσιών: λίστα καταγραφής των παρουσιών των υπαλλήλων από τα ειδικά μηχανήματα
 • Διαδικασία Συγχρονισμού μέσω Internet
 • Καταγραφή Υπηρεσιακών Σημειωμάτων
 • Ειδικές Εκτυπώσεις Παρουσιών, Απουσιών, Καθυστερήσεων κλπ
 • Χρήστες Εφαρμογής
 • Ομάδες Χρηστών
 • Δικαιώματα Χρηστών ανά Επιλογή
 • Άλλοι παραμετρικοί Πίνακες
 • Διαχειρίσεις Εμφάνισης Παρουσιών/Απουσιών ανά ημέρα