Ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων

Η IntelliSoft έχει δημιουργήσει από την αρχή της ίδρυσής της το 2002, τμήμα ανάπτυξης websites και web applications, σαν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης εμπορικού software. Στελεχωμένο με έμπειρους συνεργάτες στον χώρο του web development και του web design έχει υλοποιήσει μια μεγάλη σειρά έργων που έφερναν την λειτουργικότητα των εμπορικών εφαρμογών στο internet και στην συνέχεια προχώρησε στην κατασκευή ιστοσελίδων σε όλο το φάσμα τους, εταιρικές παρουσιάσεις, προϊοντικές παρουσιάσεις, e-shops, b2b εφαρμογές κτλ.

Με την δέσμευσή της να βρίσκεται πάντα στην κορυφή των εξελίξεων, από το 2012 δημιούργησε και τμήμα SEO (Search Engine Optimization, Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης), δίνοντας έτσι στους πελάτες της την δυνατότητα να πετύχουν πλήρως όλους τους στόχους που θέτουν για την λειτουργία των websites τους.

Όλα τα websites της IntelliSoft έχουν υλοποιηθεί με ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης (CMS, Content Management System), που έχει αναπτυχθεί εξ΄ αρχής γι’ αυτό τον σκοπό με στόχο την ευκολία χρήσης και την ευελιξία στην υλοποίηση και υποστήριξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε website.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • SQL database driven. Όλα τα website μας αντλούν τα περιεχόμενά τους από μια από τις πλέον σύγχρονες βάσεις δεδομένων (Microsoft SQL Server 2005, 2008r2, 2012).
 • Πολύγλωσση υποστήριξη. Ενσωματωμένη δυνατότητα υποστήριξης πολλών γλωσσών.
 • Custom Design. Κάθε website σχεδιάζεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών και της λειτουργικότητας που έχει αποφασιστεί σε συνεργασία με τον πελάτη και από δεδομένα που έχουν προκύψει από ενδελεχή έρευνα του ανταγωνισμού.
 • Custom Development. Η ανάπτυξη των websites βασίζεται στις επιχειρηματικές απαιτήσεις του πελάτη, στους στόχους που έχει θέσει και στην απαιτούμενη λειτουργικότητα. Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες υλοποιούνται και συντηρούνται με μια ιδιαίτερα εύκολη για τον τελικό χρήστη διαδικασία μέσω του CMS της IntelliSoft.
 • SEO friendly. Τα website μας αναπτύσσονται ακολουθώντας τους κανόνες που τίθενται από τα διεθνή standards (W3.org) ώστε να είναι ιδιαίτερα φιλικά στις μηχανές αναζήτησης και στην συμπεριφορά τους με τους πιο διαδεδομένους web browsers (Internet Explorer, FireFox, Safari κτλ).
 • Live Editing. Η προσθήκη και η επεξεργασία των περιεχομένων γίνεται απ΄ ευθείας στην σελίδα του website όπως αυτή εμφανίζεται στον τελικό χρήστη. Έτσι ο διαχειριστής έχει πλήρη εικόνα του τι θα δει και πως ο επισκέπτης.
 • Friendly URL’s. Υποστήριξη της δυνατότητας οι διευθύνσεις των σελίδων του website να είναι φιλικές προς τον χρήστη, κρύβοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εμφανίζοντας σε αυτές στα παλαιότερα websites. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πιο εύκολα απομνημονεύσιμες διευθύνσεις και υποβοήθηση της SEO διαδικασίας.
 • Responsive Design. Δυνατότητα υλοποίησης website με σχεδίαση που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες (μέγεθος οθόνης, προσανατολισμός, περιορισμένος χώρος), των mobile συσκευών, smart phones, tablets.
 • Στατιστικά στοιχεία. Η διατήρηση ενός σύγχρονου website απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση πλήθος στατιστικών στοιχείων. Όλα τα website μας έχουν ενσωματωμένη  την υποστήριξη για Google Analytics, την πιο πλήρη πλατφόρμα στατιστικών στοιχείων.
 • Ταχύτητα. Η ταχύτητα που «φορτώνει» ένα website είναι κρίσιμη για την διατήρηση της επισκεψιμότητάς τους και της κατάταξής τους από τις μηχανές αναζήτησης. Εξ’ αιτίας της αποκλειστικής ανάπτυξης με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε website, η ταχύτητά τους είναι ποσαπλάσια εκείνης των websites που είναι βασισμένα σε γενικές πλατφόρμες υποστήριξης, όπως είναι, για παράδειγμα, τα open source CMS.
 • Ασφάλεια. Η ανάπτυξη ιδιαίτερου κώδικα από την IntelliSoft έχει σαν έναν από τους βασικούς στόχους της την ασφάλεια των websites, υλοποιώντας ιδιαίτερες τεχνικές και κρυπτογραφήσεις σε κρίσιμες λειτουργίες.
 • Συντήρηση. Τα website μας, μέσω ευέλικτων συμβολαίων συντήρησης, είναι κάτω από την επίβλεψη των έμπειρων τεχνικών μας για την ταχύτερη επίλυση κάθε τεχνικού ή άλλου προβλήματος.