Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ecommerce

To ηλεκτρονικό εμπόριο - Ecommerce έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές - αγορές στις επιχειρήσεις αλλά και στον τελικό πελάτη. Με μια αύξηση τζίρου της τάξης του 40% περίπου κάθε έτος από το 2011, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους πιο σίγουρους δρόμους επιχειρηματικής προοπτικής.

Περιλαμβάνει, εκτός από τις τυπικές αγορές μέσω του Διαδικτύου - Internet, όλη τη βιομηχανία που υποστηρίζει αυτές τις αγορές: οnline επεξεργασία συναλλαγών (για τράπεζες κυρίως), διαχείριση αλυσίδας παροχών, ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων κ.α.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να απασχολεί και να ενδιαφέρει κάθε μοντέρνο επιχειρηματία. Η διάδοση του internet έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινό το οποίο ψάχνει, ενημερώνεται, διαβάζει και εντέλει προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σημαντικός παράγοντας που πάντα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο στη δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι η άκρως επαγγελματική προσέγγιση, ο σεβασμός στον καταναλωτή και η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Κάθε διαφορετική προσέγγιση είναι καταδικασμένη να αποτύχει.