Διαχείριση Δραστηριοτήτων Δήμων

Η IntelliSoft διαθέτει μια πλήρη σουίτα εφαρμογών και προγραμμάτων διαχείρισης δραστηριοτήτων δήμων