Στοιχεία Ισολογισμών

Η IntelliSoft έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις νέες οδηγίες ανάρτησης των Εταιρικών Ισολογισμών και δημοσιεύει στο site της αναλυτικά τα οικονομικά της στοιχεία.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014