Ιστορία

Η IntelliSoft δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από το 2002. Ιδρύθηκε από μια ομάδα έμπειρων στελεχών της πληροφορικής με γνώσεις όχι μόνο στον τομέα της τεχνολογίας και της ανάπτυξης εφαρμογών, αλλά και στην οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Αντικείμενό της  αποτελεί η σχεδίαση, η κατασκευή και η παροχή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.

Η μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με πελάτες μεγάλες επιχειρήσεις και Καλλικρατικούς Δήμους, σε συνδυασμό με τη σημαντική τεχνογνωσία τεχνολογιών αιχμής, συντελούν στο να ενισχύει η εταιρεία καθημερινά τη θέση που κατέχει στην αγορά πληροφορική.

Στόχος της είναι να αντιλαμβάνεται και να εντοπίζει τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της και να παρέχει λύσεις λογισμικού  αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες και τις προοπτικές που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Βασιζόμενη στην πείρα ετών και στην αποδεδειγμένη αξιοπιστία της, η IntelliSoft στοχεύει, σε κάθε της έργο, στη βέλτιστη ποιότητα και τη μέγιστη απόδοση. Η καταξίωσή της στο χώρο της πληροφορικής βασίζεται εντέλει:

 • Στη συνεπή και μακρόχρονη παρουσία της.
 • Στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της στα πιο σύνθετα και απαιτητικά περιβάλλοντα.
 • Στη συνεκτικότητα και το κοινό όραμα των ανθρώπων της.
 • Στο αξιόλογο και δυναμικό πελατολόγιο της.
 • Στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με τα οποία δεσμεύεται.
 • Στο σεβασμό των προσδοκιών των πελατών της.

Η IntelliSoft είναι σε θέση να προσφέρει:

 • Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Επιχειρηματικού Λογισμικού.
  • Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
   (Enterprise Resource Planning – ERP Συστήματα)
  • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
   (Customer Relationship Management – CRM Συστήματα)
 • Εφαρμογές Client/Server και Internet (Web Enabled Software)
  • Ανάπτυξη λογισμικού για εξειδικευμένες κάθετες αγορές στον επιχειρησιακό χώρο (Leasing Οχημάτων)
  • Web Εφαρμογές B2B, B2C, B2E
  • Web Sites, E-shops
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για έργα Πληροφορικής που απαιτούν Ολοκλήρωση Συστημάτων (System Integration) ή/και Ανάπτυξη Λογισμικού, όπως:
  • Διοίκηση και Διαχείριση έργων (Project Management)
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Συντήρηση και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

H IntelliSoft είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Πληροφορικής (ΣΕΠΕ) και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).