06 Σεπτεμβρίου 2022

Ενσωμάτωση νέας υπηρεσίας Street Working στο Νοιάζομαι-Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών

 


                                             
Μέσα στο καλοκαίρι του 2022, ενσωματώθηκε μια ακόμη υπηρεσία στο "Νοιάζομαι", με την ονομασία Street Working. Η υπηρεσία αυτή εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) και λειτουργεί με επιτυχία από τον Μάιο του 2022.

Στόχος της υπηρεσίας και βεβαίως του ΚΥΑΔΑ είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, αστέγων, που πλήττονται από την φτώχεια και βιώνουν αποκλεισμό και κοινωνική απομόνωση.

Οι δράσεις του ΚΥΑΔΑ αφορούν στην δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) για αστέγους που χρήζουν άμεσης υποστήριξης.

Οι κινητές μονάδες αποτελούν το πρώτο στάδιο επαφής των αστέγων με τις υπηρεσίες, με στόχο την κινητοποίηση τους για τη λήψη υπηρεσιών γενικότερης κοινωνικής φροντίδας, υγείας, εύρεσης στέγης κτλ.

Ειδικότερα το Street Working, αφορά στην εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών και την παραπομπή στο κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτικά Ιατρεία, Μονάδες ΕΣΥ κτλ.).

Το "Νοιάζομαι" είναι το εργαλείο των στελεχών του Street Working, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθορίσει για κάθε ένα ξεχωριστό περιστατικό.

Το «Νοιάζομαι - Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμων» είναι μια ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης τουλάχιστον πενήντα επτά (57) διαφορετικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες ενοποιούνται μεταξύ τους, μέσω μιας web πλατφόρμας, που ικανοποιεί ακριβώς την ανάγκη του Δήμου για άμεση επικοινωνία με τους Ωφελούμενους του, προς διευκόλυνση της εξυπηρέτησή τους, με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και κυρίως την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Αφού σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας, θα χαρούμε πολύ να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή μας "Νοιάζομαι".

Περισσότερες Πληροφορίες  στο Τηλέφωνο +30 210 6896616 & +30 210 6815550
 

Για την Intellisoft ΕΠΕ
Τμήμα Πωλήσεων