01 Απριλίου 2022

Αναβάθμιση Διαχείρισης Παρουσιών Υπαλλήλων Δήμων EasyCheckWeb

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού προχώρησε σε αναβάθμιση της εφαρμογής EasyCheck, με την νέα έκδοση EasyCheckWeb δίνοντας την δυνατότητα στα στελέχη του δήμου να κάνουν χρήση της εφαρμογής από το Internet.


Η web Εφαρμογή EasyCheck, είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα καταγραφής των παρουσιών των υπαλλήλων ενός δήμου.
 

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή εγκαθιστά ένα σύστημα καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, το οποίο αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό ρολόι καταγραφής παρουσιών προσωπικού για κάθε κτίριο.

Για κάθε υπάλληλο διατίθεται ειδική κάρτα που ταυτοποιεί τον εκάστοτε εργαζόμενο και θα τη χρησιμοποιεί για την είσοδο και έξοδό του από το χώρο εργασίας του.

Όλα τα ρολόγια μπορεί να είναι συνδεδεμένα μέσω δικτύου ή μέσω Internet και επικοινωνούν με την εφαρμογή EasyCheckWeb, δίνοντας καθημερινά την πληροφορία που λαμβάνουν από τους Υπαλλήλους (είσοδος – έξοδος). Παρέχονται εκτυπώσεις – ειδικές καταστάσεις ελέγχου του προσωπικού Παρουσιών, Απουσιών, καθυστερήσεων κ.λπ.

Ενδεικτικοί πελάτες μας με την εφαρμογή EasyCheck: Δήμος Μάνδρας, Δήμος Νέας Ιωνίας, Δήμος Ανατολικής Σάμου, Δήμος Δυτικής Σάμου, Δήμος Φυλής, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Ελληνικού, Δήμος Πρέβεζας, ΚΕΔ Ωρωπού, Δήμος Παπάγου-Χολαργού, Δήμος Διονύσου, Δήμος Βριλησσίων κ.λπ.