19 Φεβρουαρίου 2021

Νέο έργο για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τους Φορείς του προγράμματος 'Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής' από την Intellisoft

 
 

Δημιουργία λογισμικού για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των Φορέων του Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 

Η IntelliSoft ανέλαβε την δημιουργία λογισμικού με την κωδική ονομασία "ΕναρμόνιSys", για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των διαδικασιών των Φορέων του Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ειδικότερα το έργο αφορά στην οργάνωση των διαδικασιών που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλοι οι Φορείς, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 
Η εισαγωγή της χρήσης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Φορείς του Προγράμματος, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος. Το νέο πληροφορικό σύστημα  θα περιλαμβάνει ενιαίες λειτουργικές περιοχές με τις υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν σε ένα Φορέα.


Για το έργο αυτό η Intellisoft θα αξιοποιήσει την μοναδική εμπειρία της, μετά από  60 εγκαταστάσεις σε Παιδικούς Σταθμούς Δήμων και 13 χρόνια παροχής υπηρεσιών σε αυτούς.

Μείνετε συντονισμένοι.