03 Φεβρουαρίου 2020

Επείγουσα ενημέρωση Δήμων για παραγγελία Αδειών χρήσης - G-Cloud

 
 
 

 

 

 

Αγαπητοί συνεργάτες

H «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) έχει αναρτήσει δημόσια διαβούλευση με θέμα  «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)».

Η συγκεκριμένη διαβούλευση αφορά την προμήθεια αδειών λογισμικού για τις εφαρμογές που θα μεταφερθούν στο G-Cloud.
 

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δήμοι θέλουν να μεταφέρουν τις εφαρμογές τους στο G-Cloud,  πρέπει να υποβάλλουν σήμερα τις ανάγκες τους για άδειες χρήσης Windows, SQL κλπ στο email της ΚΠΕ ώστε να μην χρειαστεί αν τις αποκτήσουν αργότερα με δικά τους έξοδα.

Το email αποστολής των αναγκών σας είναι sec-gen-mngr@gsis.gr.

Η διαβούλευση έιναι διαθέσιμη στο παρακάτω Link 
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=222&Itemid=23

Με εκτίμηση Τμήμα Υποστήριξης Intellisoft.