23 Ιανουρίου 2020

Νέα Εγκύκλιος Ελέγχου Τήρησης Ωραρίου Εργασίας

 

Νέα Eγκύκλιος Ελέγχου Τήρησης Ωραρίου Εργασίας


Με αφορμή την τελευταία εγκύκλιο που διανεμήθηκε στις 14/01/2020, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, όπως επίσης και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, με Θέμα:

«Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.»

η IntelliSoft ΕΠΕ σας ενημερώνει ότι διαθέτει έτοιμο προς άμεση εγκατάσταση λογισμικό με την ονομασία EasyCheck, μαζί και ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής ωρομέτρησης. Οι ήδη συνεργαζόμενοι Δήμοι μεταξύ των οποίων, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, Δήμος Μάνδρας, Δήμος Νέας Ιωνίας, Δήμος Σάμου, Δήμος Φυλής, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, Δήμος Πρέβεζας, ΚΕΔ Ωρωπού, Δήμος Γαλατσίου (ΝΠΔΔ) κλπ, αποδεικνύουν την τεχνογνωσία της IntelliSoft.

Η Εφαρμογή EasyCheck, είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα καταγραφής των παρουσιών των υπαλλήλων σας.

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή  εγκαθιστά ένα σύστημα καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, το οποίο αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό ρολόι καταγραφής παρουσιών προσωπικού για κάθε κτίριο.

Για κάθε υπάλληλο διατίθεται ειδική κάρτα που ταυτοποιεί τον εκάστοτε εργαζόμενο και θα τη χρησιμοποιεί για την είσοδο και έξοδό του από το χώρο εργασίας του.
Όλα τα ρολόγια μπορεί να είναι συνδεδεμένα μέσω δικτύου ή μέσω Internet και επικοινωνούν με την εφαρμογή EasyCheck, δίνοντας καθημερινά την πληροφορία που λαμβάνουν από τους Υπαλλήλους (είσοδος – έξοδος). Παρέχονται εκτυπώσεις – ειδικές καταστάσεις ελέγχου του προσωπικού  Παρουσιών, Απουσιών, καθυστερήσεων κλπ

Περισσότερες Πληροφορίες στο Site μας και στο Τηλέφωνο +30 210 6896616 & +30 210 6815550