22 Φεβρουαρίου 2019

Ημερίδα του Δήμου Αθηναίων με θέμα την Κοινωνική Καινοτομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο πλαίσιο της ημερίδας του Δήμου Αθηναίων με θέμα την Κοινωνική Καινοτομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Α. την Παρασκευή 15/02/2019, η IntelliSoft παρουσίασε στοιχεία από τη συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση του προγράμματος, μέσω της ομιλίας του κου Στασινόπουλου, Εμπορικού Διευθυντή, στην Ενότητα περί των Καινοτόμων Πρακτικών και των Ολιστικών Μεθόδων με σκοπό την Παροχή Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Στο Δήμο Αθηναίων υλοποιείται το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Esti@ και η IntelliSoft συμβάλει στην υλοποίησή του, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Χαρτογράφησης Δομών / Φορέων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, το Σύστημα - «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» (πρόγραμμα Πληροφόρησης και Παραπομπής) παράλληλα με τη δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Υποδοχής και Διάγνωσης Αναγκών - το πρόγραμμα «Νοιάζομαι».

Ο πρωταρχικός σκοπός της συγκεκριμένης ημερίδας ήταν να κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Δήμους η ύπαρξη της απαιτουμένης Τεχνογνωσίας που έχει κατακτηθεί, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Αθηναίων κος Γ. Καμίνης.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κα Μαρία Στρατηγάκη παρουσίασε σε πολιτικά και διοικητικά στελέχη Δήμων της Αττικής, το σύνολο της πρότυπης μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στα δύο Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία Κυψέλης και Πατησίων, με στόχο η κατακτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη να γίνει κοινό κτήμα, ως μικροκλίμα με την παρατήρηση του οποίου υπάρχει η δυνατότητα να οδηγηθούμε, με τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις στην δημιουργία μιας γενικότερης - mainstream πολιτικής αντιμετώπισης, κυρίως των ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων.

Υπογραμμίζουμε τέλος ότι κατόπιν της επιβεβαίωσης της Ευρωπαίας Επιτρόπου κας Katalin Somody, που παρέστη για την αποτίμηση του καινοτόμου χαρακτήρα του έργου Esti@, το στοιχείο που οδήγησε στην επιλογή του Προγράμματος και κέρδισε τη χρηματοδότησή του, ανάμεσα σε πολλές ανταγωνιστικές προτάσεις από πολλές χώρες της ΕΕ ήταν ακριβώς αυτή η ενοποίηση Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών.

Χωρίς την ανάπτυξη και τη διαρκή ενημέρωση των βάσεων δεδομένων ωφελούμενων μέσω του (ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ) και των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω του (ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ) αυτή η ενοποίηση όπως η σταθερότητα των εργαλείων εποπτείας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Υπηρεσιών θα ήταν ανέφικτη και η απρόσκοπτη δράση του Προγράμματος μη υλοποιήσιμη.