12 Μαρτίου 2019

Απολογισμός του Προγράμματος Κοινωνικής Πολιτικής 2015 – 2019 μέσω του προγράμματος «Νοιάζομαι»

Το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι» σαν Σύστημα Υποδοχής και Διάγνωσης Αναγκών στο Δήμο Αθηναίων και ο Απολογισμός του Προγράμματος Κοινωνικής Πολιτικής 2015 – 2019.

Όπως προκύπτει από την εκτενή έκθεση σχετικά με τον Απολογισμό του Προγράμματος Κοινωνικής Πολιτικής 2015–2019 και στο πλαίσιο των Οριζόντιων Δράσεων για την Κοινωνική Εργασία, η εισαγωγή της χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δ. Αθηναίων, από την έναρξη της λειτουργίας της τον Μάρτιο του 2017 αποτέλεσε την κεντρική αρτηρία της δημοτικής πολιτικής για την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων κο Γ. Καμίνη «ο Απολογισμός Δικαίωσε τον Προγραμματισμό» και στο σχηματικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής 2015 – 2019 (Α∆Σ 603/2015), η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας και Ισότητας κα Στρατηγάκη υπογράμμισε ότι: «Οριζόντια αναβάθμιση του κοινωνικού έργου του Δήμου αποτελεί η λειτουργία δύο Κέντρων Κοινότητας µε παραρτήματα για τους μετανάστες και τους Ρομά και η εφαρμογή δύο πληροφοριακών συστημάτων ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ»

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων και των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους (case management system), το «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» είναι σχεδιασμένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί αφενός τους κατοίκους της Αθήνας από πολλούς διαφορετικούς χώρους και αφετέρου, να οργανώνει και να συστηματοποιεί την καθημερινή εργασία των υπαλλήλων.

Στην εξάμηνη πιλοτική του λειτουργία, το πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» κατέγραψε 82.000 πολίτες που είναι δικαιούχοι σε 23 υπηρεσίες του Δ. Αθηναίων – Επιγραμματικά έως τις 31.12.2018 στο «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» έχουν καταγραφεί 106.195 πολίτες, έχουν κατατεθεί περί τις 60.000 αιτήσεις για όλες τις παροχές και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 251.656 δραστηριότητες (ραντεβού στα ιατρεία, παραδόσεις τροφίμων και φαρμλακων, συναντήσεις µε κοινωνικούς λειτουργούς κ.λ.π.) και οι προσωποποιημένες Κάρτες Δημότη που έχουν ως τώρα εκδοθεί προσεγγίζουν τις 9.000.

Συνοψίζοντας η ενσωμάτωση του «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» στην καθημερινότητα των κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου συνέβαλε αποφασιστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων αναγκών των πολιτών και στην μείωση της γραφειοκρατίας (ηλεκτρονική υπογραφή, συλλογή δικαιολογητικών). Δρομολόγησε αποφασιστικά τέλος την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των αναγκών του Δήμου και βοήθησε στην αντιμετώπιση τους µε σφαιρικό τρόπο µε βάση την ολιστική προσέγγιση.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:


https://www.intellisoft.gr/…/A…/2015-2019_Athens_Results.pdf