19 Δεκεμβρίου 2017

Εγκατάσταση εφαρμογής «Νοιάζομαι» στο Δήμο Κορυδαλλού

Ο Δήμος Κορυδαλλού εμπιστεύτηκε τη λύση της IntelliSoft "Νοιάζομαι" για τη διαχείριση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων.

Το πληροφορικό σύστημα Νοιάζομαι είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων.

Στόχος της εφαρμογής – προγράμματος είναι όλα τα αιτήματα των πολιτών να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και παράλληλα τόσο ο Δήμος όσο και ο Ενδιαφερόμενος δημότης, να μπορούν να έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα για προνοιακές παροχές, σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε προνοιακή παροχή του Δήμου και τη διεκπεραίωση αυτής με ψηφιοποιημένο τρόπο, από την έγκριση της, μέχρι την ολοκλήρωση ή τη λήξη της. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται, είναι ικανές να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για προνοιακές παροχές.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, όσο και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του Δήμου, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία τους.