Πρόγραμμα - Εφαρμογή, Διαχείρισης Βρεφονηπιακών Σταθμών (PreSchool)

Το πληροφορικό σύστημα PreSchool είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα αξιολόγησης των Αιτήσεων των Δημοτών για τους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων. Είναι το πρώτο On Line πρόγραμμα διαχείρισης αιτήσεων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών που λειτουργεί μέσω φυλλομετρητή (Internet Explorer, Firefox κλπ), απαλλάσσοντας τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων από το διαχειριστικό κόστος της καταχώρησης και της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι υπεύθυνοι των Σταθμών καταχωρούν μόνοι τους τις αιτήσεις των δημοτών, με τους απαραίτητους ελέγχους να πραγματοποιούνται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχουν κεντρικά στη βάση δεδομένων χωρίς λάθη και σε πραγματικό χρόνο (on line - real time). Στη συνέχεια γίνεται αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης.

Η μοριοδότηση και η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται με αδιάβλητο τρόπο από το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που έχουν αποτυπωθεί στην εφαρμογή.

Το πληροφορικό σύστημα «Διαχείριση Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών-PreSchool», αποτελείται από μια Web Business to Business (B2b) εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τους σταθμούς των Δήμων για την καταχώρηση των αιτήσεων των δημοτών και από μια Client/Server (C/S) εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο Νομικό Πρόσωπο και κάνει τη διαχείριση και την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Preschool γίνεται μέσω πιστοποιημένων χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από το Νομικό Πρόσωπο. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέχει η εφαρμογή ώστε να καθοδηγεί τους υπευθύνους των Σταθμών στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

Λόγω της προηγμένης τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα PreSchool, δεν απαιτείται από τους Σταθμούς η αγορά νέου εξοπλισμού για τη χρήση του, ούτε ειδικές εγκαταστάσεις προγραμμάτων. Οι χρήστες, αφενός δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις για την περιήγηση και εργασία τους στην εφαρμογή και αφετέρου έχουν τη βοήθεια από λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης (user manual) για κάθε λειτουργία – οθόνη του προγράμματος. Η υποστήριξη και η αναβάθμιση του συστήματος γίνεται μέσω του internet, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα και αξιοπιστία στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά PreSchool

 • Ορισμός Διαφορετικών Περιόδων Χρήσης
 • Καταχώρηση Στοιχείων Σταθμών (Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Υπεύθυνοι, Χώρος Ευθύνης κ.λπ.)
 • Ορισμός Τμημάτων Ανά Σταθμό (Βρεφικό, Παιδικό, Παιδιά ανά Τμήμα κ.λπ.)
 • Καταχώρηση Συνοικιών Δήμων
 • Καταχώρηση Αιτήσεων Δημοτών Ανά Σταθμό & Τμήμα
 • Ειδικό Παραμετρικό Αρχείο Αξιολόγησης και Μοριοδότησης
 • Διαχείριση Τροφείων
  • Παραμετρικός ορισμός Τροφείων με κριτήριο το Εισόδημα
  • Διαφορετική αξία Τροφείων για Νήπια / Βρέφη
  • Δυνατότητα παροχής Σχολικού Λεωφορείου
  • Ειδικές κατηγορίες Εκπτώσεων για τους δημότες
  • Αυτόματη δημιουργία Δόσεων Τροφείων
  • Έκδοση Αποδείξεων σε Δημότες ή Τρίτους Οφειλέτες (πχ ΟΣΕ)
  • Μητρώο Τρίτων Οφειλετών
  • Κατάσταση ενημέρωσης Δ.Ο.Υ. για Οφειλέτες Τροφείων
 • Διαχείριση Αποθήκης
  • Καθορισμός Μενού ανά Σταθμό
  • Προϋπολογισμός Προμηθειών Έτους
  • Παρακολούθηση Υπολοίπων Ειδών ανά Σταθμό (Αποθήκη)
  • Πρόβλεψη Προμηθειών επόμενου Μήνα
  • Καθημερινή παρακολούθηση Αναλώσεων Μαγειρείων
  • Απολογισμός Κατανάλωσης Αποθήκης Σταθμών
  • Έλεγχος Παραλαβής Προϊόντων
 • Παρουσιολόγιο Εργαζομένων και Μαθητών
  • Μητρώο Εργαζομένων
  • Παρακολούθηση Ημερομηνιών Λήξης Βιβλιαρίων Υγείας
  • Παρουσίες Εργαζόμενων (Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Παρουσίες Παιδιών ανά Σταθμό και Τμήμα (Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Χρήστες Εφαρμογής
 • Ομάδες Χρηστών
 • Δικαιώματα Χρηστών
 • 'Αλλα Παραμετρικά Αρχεία

Εκτυπώσεις

 • Αιτήσεις Πιστοποιητικών
 • Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων ανά Σταθμό
 • Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων Συγκεντρωτικά
 • Λίστα Παιδιών ανά Σταθμό
 • Πίνακας Εγγραφών – Επανεγγραφών
 • Μητρώο Παιδιών
 • Υπολειπόμενες Δόσεις ανά Σταθμό & Δημότη
 • Ανεξόφλητες Δόσεις Τροφείων
 • Απόδοση Χρημάτων Ταμείου
 • Παρουσίες Εργαζομένων και Παιδιών ανά Σταθμό και Τμήμα

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο κάνοντας κλικ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή μια εκτενέστερη παρουσίαση.

'Αλλα προγράμματα σχετικά με την διαχείριση Δημοτικών Δραστηριοτήτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν