Πρόγραμμα - Εφαρμογή Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων Δήμου (Demos)

Με την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμων, το υπεύθυνο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου θα μπορεί να:

 • Ενοποιήσει τις διαφορετικές δραστηριότητες που έχει μέχρι σήμερα σε χειρόγραφα συστήματα, εξαλείφοντας τα περιθώρια λάθους
 • Βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης των συνδρομών των Δημοτών
 • Αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες παράδοσης οικονομικών στοιχείων προς το Δήμο
 • Οργανώσει τα Τμήματα με βάση τα δεδομένα των εγγραφών των Δημοτών
 • Οργανώσει και να ελέγξει το χρόνο και το κόστος των εκπαιδευτών
 • Οργανώσει τις διαδικασίες του Νομικού Προσώπου με δυνατότητες απολογισμών και προβλέψεων
 • Βελτιώσει την εξυπηρέτηση των Δημοτών (Citizen care Functions)
 • Συνδέσει On Line όσα Αθλητικά και Πολιτιστικά Κέντρα διαθέτει για κεντρικό έλεγχο και πληροφόρηση
 • Επεκτείνει το πληροφοριακό σύστημα στο μέλλον λόγω της Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής του
 • Αξιοποιήσει τα στοιχεία των δημοτών που θα έχουν συλλεχθεί για περαιτέρω επεξεργασία, αν αυτό χρειαστεί

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Demos γίνεται μέσω Πιστοποιημένων Χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από τους Διαχειριστές του προγράμματος. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέχει η εφαρμογή ώστε να καθοδηγεί τους χρήστες του προγράμματος στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

Την άμεση συνεργασία, με την εφαρμογή Demos, προσφέρει η Android εφαρμογή Demos mobile που ενημερώνει τους εκπαιδευτές για τις οφειλές, τα δικαιολογητικά και τις παρουσίες των εκπαιδευόμενων - αθλητών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Μητρώο Δημοτών/Ετεροδημοτών
 • Τομείς Δραστηριοποίησης: Αθλητισμός, Πολιτισμός, Εκδρομές κ.λπ.
 • Υποτομείς Δραστηριοποίησης : Μπάσκετ, Ρυθμική, Κολυμβητήριο, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Χορός κ.λπ.
 • Καθορισμός Τμημάτων σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, με ανάθεση των ανάλογων Εκπαιδευτών.
 • Σύνδεση του δημότη με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης καθορίζοντας τα στοιχεία που χρειάζονται ανά δραστηριότητα (πιστοποιητικά υγείας, ημερομηνία έναρξης).
 • Δυνατότητα ορισμού πιστοποιητικών ανά Υποτομέα
 • Δυνατότητα Καθορισμού Τόπων Εκτέλεσης Προγραμμάτων: Γυμναστήρια, σχολεία κ.λπ.
 • Προγράμματα Εκπαιδευτών: Αναλυτική καταγραφή εβδομαδιαίων προγραμμάτων. Πρόβλεψη Μηνιαίου Κόστους.
 • Ειδικοί Τιμοκατάλογοι ανά Υποτομέα με δυνατότητα Οικογενειακών Προγραμμάτων, Δωρεάν και Πολύμηνων Συνδρομών.
 • Αναλυτική Παρακολούθηση Συνδρομών Δημοτών.
 • Παραμετρικός καθορισμός χρήσεων ανά έτος για την πληρέστερη εξαγωγή αποτελεσμάτων.
 • Ημερολόγιο Ενεργειών Εκπαιδευτών: Καταχώρηση των πραγματικών στοιχείων εκτέλεσης προγράμματος για κάθε εκπαιδευτή.
 • Πλήρης παρακολούθηση Φ.Π.Α. για τις δραστηριότητες των Δημοτών
 • Κύκλωμα παρακολούθησης Παραπόνων Δημοτών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Παρουσιών Γυμναστηρίου.
 • Δυνατότητα Κρατήσεων Γηπέδων.
 • Γραφική Διαθεσιμότητα Κρατήσεων Γηπέδων.
 • Απομακρυσμένη Σύνδεση όσων Τόπων Εκτέλεσης υπάρχουν.
 • Δυνατότητα χρήσης Barcode Reader για γρήγορη καταχώρηση των παρουσιών των δημοτών.

Εκτυπώσεις Demos

 • Πρόγραμμα ανά Περιοχή
 • Πρόγραμμα ανά Τομέα
 • Πρόγραμμα ανά Εκπαιδευτή
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωρών Εκπαιδευτών
 • Κατάσταση Ωρών ανά Υποτομέα
 • Βεβαίωση Ωρών Εκπαιδευτών
 • Παρουσιολόγια για κάθε εκπαιδευτή
 • Καταστάσεις Εισπράξεων (Αθλητισμού & Πολιτισμού)
 • Καταστάσεις Εκκρεμών Πληρωμών
 • Μηνιαία Κατάσταση Πληρωμών
 • Αθλούμενοι ανά Δήμο
 • Απώλειες Τμημάτων
 • Εγγραφές – Παρουσίες
 • Ληγμένα Δικαιολογητικά Δημοτών
 • Ενεργά Μέλη
 • Βιβλίο Μαθητών
 • Χρήση Γηπέδων ανά Τόπο Εκτέλεσης
 • Εξαγωγή Στοιχείων Αθλούμενων με Καθυστερημένες Συνδρομές
 • Εξαγωγή Ειδικών Στατιστικών Εκτυπώσεων

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο κάνοντας κλικ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή μια εκτενέστερη παρουσίαση.

'Αλλα προγράμματα σχετικά με την διαχείριση Δημοτικών Δραστηριοτήτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν